O nama

Deisa Ebano je kompanija osnovana 1926. godine  i od tada, porodica Rossi, kojoj je sada treća generacija vodi kompaniju sa istom posvećenošću. Proizvodi i prodaje proizvode za negu obuće sa Ebano, Calzanetto i TOP 1926 brendovima, za insekticide sa Zig Zag proizvodima, kao i za proizvode za čišćenje kuće sa brendom Profumo Puro. Deisa Ebano se suprotstavila izazovima i promenama, koje su se pojavljivale na tržištu.

 

Kao svedok istorijskog desetkovanja velikog broja malih kompanija koje su se gasile, Deisa Ebano je uspela da se odrzi tokom tog vremena, podržavajući postojeće proizvode sa novim, ali i obraćajući pažnju na potrebe potrošača, bez ikakvih mogućnosti izmene kvaliteta i besprekornog servisa koji je uvek bio na prvom mestu.

 

Uključuje pun spektar proizvoda za čuvanje, čišćenje sve vrste obuće, od kože ili nabuk obuće, kao i hranljive kreme za bojenje, čišćenje i vodootporna sredstva na bazi sprejeva, kao i detaljan asortiman dodatne opreme za čuvanje cipela. Poslovna  filozofja karakteriše kvalitetne inovacije, kombinujući visokokvalitetan odnos prema tradiciji i očuvanju iste, koju prepoznaju milioni kupaca.

 

Proizvodi su rezultat istraživanja, koji omogućavaju najbolji mogući odnos kvaliteta i cena, po kojim se Deisa Ebano uvek razlikuje od drugih, kao I po svojoj profesionalnosti.

 

Top Deisa d.o.o., ćerka firme Deisa Ebano sa proizvodnim pogonom u Lajkovcu postoji od 2014. godine i bavi se proizvodnjom i distribucijom TOP 1926 proizvoda, Zig Zag  asortimanom i Profumo Puro brendom za kućnu i profesionalnu upotrebu.

Politika kvaliteta (PDF) je izraz strateških izbora Najvišeg rukovodstva da bi se osigurala proizvodnja koja, što je najviše moguće ,odgovara  i zadovoljava zahteve segmenta tržišta u kojem preduzeće posluje.

TOP DEISA doo postavlja kao strateške ciljeve garanciju kvaliteta proizvoda i zadovoljstvo Kupca bilo da su potrebe implicitne ili eksplicitne, koji se želi postići kroz kontinuirano poboljšanje svih poslovnih procesa.

Na osnovu upravljanja na osnovu procesnog pristupa,  TOP DEISA doo  ima sledeće vodeće principe –

Misiju:

*Realizovati proizvode odličnog kvaliteta, poštujući specifičnosti kupaca, sa konstantnim obraćanjem pažnje na ekološku odgovornost, odgovornost koja se odnosi na  bezbednost, etiku i odgovornost prema svom osoblju,
*Proizvesti u potpunom skladu sa zahtevima koji se odnose na proizvode, bezbednost proizvoda, kvalitet, zakonske zahteve, procese i specifikacije,
*Raditi u prostoru koji je strukturalno prilagođen našoj organizaciji i proizvodnji,
*Koristiti odgovarajuće tehnologije i organizacione metode,
*Koristiti odgovarajuću infrastrukturu/opremu, stečenu na osnovu korporativnog razvoja. Osnovnu ulogu imaju aktivnosti održavanja koje se obavljaju da bi obezbedile nesmetano funkcionisanje opreme, a koje ipak slede plan restruktuiranja prema stepenu zastarelosti, mišljenju stručnjaka u ovoj oblasti i prilagođavanju važećim standardima.
*Da bi se postiglo zadovoljenje potreba Klijenata/kupaca i svih drugih zainteresovanih strana, to podrazumeva detaljnu analizu njihovih sadašnjih i budućih potreba, na osnovu čega treba planirati aktivnosti koje omogućavaju da se ispune njihovi zahtevi i imaju za cilj da se prevaziđu njihova očekivanja;
*Cilj je kontinuirano poboljšanje, što podrazumeva aktivnu potragu za identifikovanjem nedostataka i nepravilnosti u svakoj prilici, uklanjanjem uzroka i sprečavanjem njihovog ponavljanja;
*Održavanje dobrog radnog odnosa koji se zasniva na istini, profesionalizmu, obostranom poštovanju i poštenju.Od suštinskog je značaja raditi zajedno i harmonično u grupi da bi zajedno rešili tehničke probleme na konstruktivan način;
*Ostvariti stabilan odnos poverenja sa Klijentom/kupcem, koji omogućava kontinuiranu tehničku saradnju.
*Ima osoblje i saradnke visoke kompetenosti, znanja i veština i kompanija stalno radi na unapređenju njihovih kompetencija i svesti
*Održava i širi svoje organizaciono znanje unutar kompanije
*Radi na osnovu utvrđenog konteksta identifikujući i ublažavanju rizika i koristeći prilike vezanih za aktivnosti kompenije sprovodeći analizu kako uvrđenog konteksta, tako i rizika i prilika
*Održavanje dobrih radnih odnosa zasnovanih na profesionalizmu, uzajamnom poštivanju i visokoj svesti
*Povećanje efikasnosti i učinaka
*Stalno radeći na poboljšanju i održavanju visokog nivoa zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
*Stalno radeći na poboljašanju kako unutrašnjih tako i spoljnih faktora organizacije
*Stvaranje poverenja sa klijentnom / kupcem u cilju stvaranja kontinuirane i bliske saradnje.

 

Vizija preduzeća Top Deisa je sadržana u želji da učvrsti svoju poziciju na ključnim tržištima, da traži nova tržišta na kojima će se afirmisati, proširi svoje znanje i odredi vrste novih proizvoda koje će plasirati na tržište.

Podići nivo preduzeća  dakle, sa održavanjem pristupa orijentisanog na kontinuirano poboljšanje i kvalitet svojih proizvoda da bi zadovoljili potrebe Klijenata/kupaca i svih drugih zainteresovanih strana, koristeći kao što je rečeno evoluciju tehnologije i znanja. Zadatak je organizacije da dostigne visoke nivoe kvaliteta koristeći na najbolji način raspoložive resurse i stvarajući ambijent koji podstiče profesionalni i ljudski potencijal svih zaposlenih.

 

Da bi postigla te ciljeve, organizacija je implementirala sistem menaždmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001, kako je i opisano u Priručniku, Procedurama i Operativnim Instrukcijama i ostalim dokumentima kvaliteta koje je uspostavila.

Ovaj sistem koji primenjuje organizacija služi kao sredstvo da se obezbedi kontrola svih poslovnih aktivnosti preduzeća koje utiču na proizvodne procese.

Ciljevi kvaliteta i pokazatelji procesa se periodično definišu i prate u okviru strukture, raspravlja se o njima od strane najvišegg rukovodstva organizacije. Najviše rukovodstvo organizacije periodično ažurira ciljeve na osnovu rezultata dobijenih na osnovu merenja, praćenja i analize.

Presispitivanje od strane rukovodstva SGQ (sistem menadžemtna kvalitetom) je vreme kada se definišu ciljevi i zadaci i/ili se ažuriraju od strane najvišeg rukovodstva, a na način da obezbede adekvatnost i efektvnost procesa i proizvoda, u skladu sa ugovorenim uslovima sa Kupcima.

Ciljevi su u skladu sa analizom konteksta koje kompanija sprovodi radi identifikacije zainteresovanih strana, potreba i očekivanja vezanih za njih, kao i rizika i prilika sa kojima se suočavaju (pretnje sa kojima se suočavaju i mogućnosti za napredak).

Politika kompanije, zajedno sa ciljevima i utvrđenim obavezama, se distribuira i javno je dostupna zaposlenima, svim saradnicima, kao i javnosti objavnom.

 

Lajkovac, 31/05/18